Matarengi Marknad

Knallarna

Home »  Knallarna

Knallarna

Välkommen till Matarengi Marknad och vi hoppas på bra väder och en bra försäljning för er. Här kommer ni att få lite information ang. marknaden.

Upplysningar om Matarengi Marknad, Övertorneå

Tel: 070 – 308 04 60

Matarengi marknad följer Tomers regler för marknad.

Muntlig beställning av marknadsplats mottages ej.
Beställning ska göras skriftligt per post eller gör den digitala formuläret Knallebokning.

Adress :
Matarengi Marknad
Idrottspaviljongen 3
957 32 Övertorneå

Inbetalning för marknadsplats görs efter tillsänd bekräftelse. bankgiro 318 – 4199.

För elström tillkommer en avgift på 200 kr för 1-fas, 400 kr för 3-fas uttag. Om anslutning för elström önskas ska detta anges i beställningen. Ev. överträdelse av elanslutningen med för stora effektuttag kommer att beivras och vederbörande riskerar avvisning från marknadsområdet. Inkoppling på marknadsnätet får ej ska före kl. 20.00 på torsdag. “Knallen” skall förvissa sig om att hans/hennes elkablar är i fullgott skick innan man ansluter sin kabel till nätet.

 

TIDER

Inflyttningstider Torsdag efter kl. 18.00
Öppettider marknaden Fredag 10.00-17.00
Öppettider marknaden Lördag 10.00-17.00
Öppettider marknaden Söndag 10.00-17.00
Öppettider marknadskansliet Onsdag 07.00-16.00
Torsdag 08.00-22.00
Fredag 07.00-17.00
Lördag 08.00-17.00
Söndag 09.00-17.00

Platshyra


450kr / 3 meter, 10% rabatt för Tomermedlemmar

Elpriser

1 fas 200 kr exkl.moms
3 fas 400 kr exkl.moms

Livsmedel 200kr

Vid bokning av elström tilldelas en märklapp som ni skall fästa på er sladd vid skåpet. Kontroller kommer att göras och sladdar utan märkning kommer att avlägsnas.

Framdragning av elkraft kommer att ske torsdag 190711. Dessa el-arbeten samt provning av anläggningen beräknas vara färdigställda kl.20.00. All anslutning till anläggningen före detta klockslag sker på egen risk. Ev. skador till följd av detta ersätts ej.

Mellan 18.00-22.00 Tors, Fre, Lö och Söndag finns det tillgång till bastu, dusch och wc på idrottspaviljongen vid idrottsplatsen och Tornedalens Folkhögskola (mitt emot kyrkan)

Baja Major finns uppställda på marknadsområdet.

Mvh
Marknadskommitén